loader image

Dzień: 2023-09-26

Świadczenie usług ochrony osób i mienia w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie przy ul. Poniatowskiego 4.

Nr postępowania: WSPR-DT/3111/31/2023 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim, z wykorzystaniem Platformy SmartPZP, która jest centralną platformą administrowaną przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ zapewniająca obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w podmiotach leczniczych podległych samorządowi województwa podkarpackiego. Korzystanie z platformy przez Wykonawców jest bezpłatne. https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie?postepowanie=53825814 ==================================================================================================================================== 31_wybor_najkorzystniejszej _oferty

Skip to content